Խաղաղության պայմանագիր կլինի միայն ազգային իշխանության օրոք