Privacy Policy

This Privacy Policy describes our practices in conjunction with your access to our print and digital products and services. These products and services include “HRAPARAK” DAILY newspaper, website, email newsletters, social media pages and any other content owned by HRAPARAK DALY.
We may use Personally Identifiable Information (your name, email address, street address, telephone number or other information about you that could potentially identify you) subject to the term of this Policy.

How we gather information
You can visit many pages on our site without providing any information. Other pages may prompt you to provide information, such as when submit a question or feedback.
Like most websites, the site also collects information automatically and through the use of electronic tools that may be transparent to our visitors. For example, we may log the name of your Internet Service Provider, tracking pixels and “cookie” technology. Among other things, the cookie may control the number of times you encounter a particular advertisement while visiting our site.
We may collect location information when you visit our site, including location information associated with your IP address.

What we do with the information we collect
We will use your information only as permitted by law and as set forth in this policy.
We collect information to enhance your visit and deliver more individualized content and advertising. In some cases, we may combine Personally Identifiable Information collected on the site with demographic or other information to assist with tailoring advertising to behaviors, and for other marketing efforts of “HRAPARAK” DAILY and its affiliates. We reserve the right to share information with other “HRAPARAK” DAILY entities that control, are controlled by, or are under common control with, “HRAPARAK” DAILY, including without limitation “HRAPARAK” DAILY and its affiliates’ newspapers, websites and broadcast stations.
Personally Identifiable Information collected by “HRAPARAK” DAILY may also be used for other purposes including but not limited to site administration and troubleshooting. Certain third parties who provide technical support for the operation of our site (our Web hosting service for example) may access such information.
We may also preserve or disclose your information if required to do so by law, or in good faith belief that such disclosure is reasonably necessary for the following purposes: to comply with legal process, such as a court order; to enforce Terms of Conditions for this site; to protect the rights or property of “HRAPARAK” DAILY, and its third party suppliers; in circumstances that we deem, in our sole discretion, to pose a threat to the safety of you or other; or to protect our rights.

Security of personal information
We have implemented commercially reasonable physical and electronic security measures to protect against the loss, misuse, and alteration of your personal information. Despite our best efforts, however, no security measures are perfect or impenetrable.
To access, review, rectify, or delete your personal information that you have provided directly to us, please contact us via mail or email at the addresses below. While “HRAPARAK” DAILY will make reasonable efforts to accommodate your request, we also reserve the right to impose certain restrictions and requirement on such access request, if allowed or required by applicable laws.

Contact Us
We can be reached by contacting:

“HRAPARAK” DAILY
ՀՀ, ք. Երեվան Բուզանդի 1/3, 4-րդ հարկ
+374 10 52 66 70
[email protected]

Changes to this policy
“HRAPARAK” DAILY reserves the right to change this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our site following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes. Information collected prior to the time any change is posted will be used according to the rules and laws that applied at the time the information was collected.


© 2018 “HRAPARAK” DAILY
Version: December 2018

 

Գաղտնիության քաղաքականությունը

Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը ներկայացնում է մեր պրակտիկան ձեզ մատուցված մեր թվային արտադրանքի եւ ծառայությունների վերաբերյալ։ Այդ արտադրանքն ու ծառայությունները ներառում են «Հրապարակ» օրաթերթը, նրա վեբ-կայքը, տեղեկատվական հաղորդագրությունները էլ-փոստով, եւ ցանկացած այլ կոնտենտ, որը պատկանում է «Հրապարակ» օրաթերթին։ Մենք կարող ենք օգտագործել ձեզ նույնականացնող տեղեկությունները՝ ձեր անունը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը եւ այլ ցանկացած տեղեկություն ձեր մասին, որը կարող է ձեզ նույնականացնել, կախված այս Քաղաքականության գործողության ժամկետից։

Ինչպես ենք մենք հավաքում տեղեկություններ

Դուք կարող եք այցելել մեր կայքի էջեր առանց որեւէ տեղեկություն հաղորդելու ձեր մասին։ Այլ էջերում հնարավոր է ձեզ առաջարկվի տեղեկություններ հաղորդել ձեր մասին։ Սա կարող է վերաբերվել օրինակ՝ առաջացած հարցերի ներկայացմանը, կամ հետադարձ կապի ապահովման դեպքերում եւ այլն։ Ինչպես եւ վեբ-կայքերի մեծ մասը, մեր կայքը նույնպես տեղեկություններ հավաքում է ավտոմատ կերպով էլեկտրոնային գործքիակազմի միջոցով, որոնք կարող են լինել թափանցիկ մեր այցելուների համար։ Օրինակ, մենք կարող ենք արձանագրել ձեր ինտերնետ մատակարարի անվանումը, հետեւել պիքսելներն ու «քուքիների» տեխնոլոգիան»։ «Քուքիները» կարող են վերահսկել թե քանի անգամ եք դուք հանդիպում գովազդին, մեր կայք այցելելիս։ Մենք կարող ենք հավաքել տեղեկություններ ձեր գտնվելու վայրի մասին, որտեղից դուք այցելել եք մեր կայք, ներառյալ նաեւ ձեր IP-հասցեի գտնվելու վայրը։

Ինչ ենք մենք անում այն ինֆորմացիան, որը մենք հավաքում ենք

Ձեր մասին տեղեկությունները, որոնք մենք հավաքում ենք, կարող ենք օգտագործել միայն օրենսդրությամբ եւ սույն Քաղաքականությամբ նախատեսված դեպքերում։ Մենք տեղեկություններ են հավաքում, որպեսզի բարելավենք ձեր այցելության որակը մեր կայք եւ տրամադրենք ավելի ինդիվիդուալ գովազդային կոնտենտ։ Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք միավորել կայքի հավաքագրած անհատական տեղեկությունները ժողովրդագրական կամ այլ տեղեկությունների հետ, որպեսզի կարողանանք ադապտացնել գովազդային վարքագիծը կամ երբ հարկ կա այլ մարքեթինգային ջանքեր ներդնելու։ Մենք մեր ենթակայության տակ գտնվող եւ գտնվելիք ցանկացած մասնաճյուղի հետ մեր ունեցած տեղեկությունները փոխանակելու իրավունք ենք վերապահում մեզ։ Անձնական ինֆորմացիան, որը հավաքվում է «Հրապարակ» օրաթերթի կողմից կարող է նաեւ օգտագործվել այլ նպատակներով, ներառյալ կայքում ի հայտ եկած անհարթությունների վերացումը։ Որոշ երրորդ կողմ ներկայացնողներ, որոնք տեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերում մեր կայքին, ինչպես օրինակ վեբ-հոսթինգի միջոցով, կարող են հասանելիություն ստանալ նման տեղեկությունների հանդեպ։ Մենք նաեւ կարող են պահպանել կամ բացահայտել ձեր մասին տեղեկությունները, եթե դա պահանջում է օրենքը, կամ էլ եթե բարեխղճորեն մտածենք, որ նման բացահայտումն անհրաժեշտ է հետեւյալ նպատակների համար՝ դատաքննության պահանջը բավարարելու համար, մեր սայթի Կանոնների պահպանությունն ապահովելու համար, «Հրապարակ» օրաթերթի եւ նրա մատակարարների իրավունքներն ու գույքը պաշտպանելու համար, այն պարագաների դեպքում, երբ մենք համարում ենք, որ ձեզ կամ այլոց անվտանգությանը կարող է վտանգ սպառնալ։

Անձնական տեղեկությունների անվտանգությունը

Մենք ներդրել ենք կոմրեցիոն ողջամիտ ֆիզիկական եւ էլեկտրոնային միջոցներ, որպեսզի պաշտպանենք ձեր անձնական ինֆորմացիան կորսվելուց, սխալ օգտագործվելուց կամ փոփոխվելուց։Սակայն, չնայած մեր բոլոր ջանքերին, անվտանգության որեւէ համակարգ չի հանդիսանում բացարձակ կատարյալ եւ անխոցելի։ Այն բանի համար, որպեսզի ստանաք հասանելիություն, տեսնեք ուղղեք կամ հեռացնեք այն անձնական տեղեկությունը, որը անձամբ դուք եք տրամադրել, կապ հաստատեցեք մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով ըստ ներքոգրյալ հասցեի։ Այն ժամանակ, երբ մենք կփորձենք բավարարել ձեր պահանջը, «Հրապարակ» օրաթերթը նաեւ իրեն իրավունք կվերապահի որոշակի սահմանափակումներ դնել հայտի հասանելիության հանդեպ, եթե նման բան թույլատրելի է կամ նախատեսվում է օրենսդրությամբ։

Մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել հետեւյալ կոնտակտներով

«Հրապարակ օրաթերթ»

ՀՀ, ք. Երեվան Բուզանդի 1/3, 4-րդ հարկ

+374 10 52 66 70

[email protected]

Սույն քաղաքականության փոփոխությունը

«Հրապարակ» օրաթերթը իրավունք է վերապահում իրեն փոփոխել սույն քաղաքականությունը ցանկացած պահի։ Խնդրում ենք պարբերաբար ստուգեցեք սույն էջը, տեսնելու համար թարմացումները։ Թարմացումներից հետո ձեր կողմից մեր կայքի օգտագործումը նշանակում է, որ դուք ընդունում եք այդ փոփոխությունները։ Այն տեղեկությունները, որոնք հավաքվել են մինչ ցանկացած փոփոխության հրապարակումը, կօգտագործվի համապատասխան այն կանոնների եւ օրենսդրության, որն առկա է եղել տեղեկությունների հավաքման պահին։

© 2018 «Հրապարակ» օրաթերթ

Թարմացված Դեկտեմբեր 2018