Հայաստանի ռազմարդյունաբերության զարգացմանը խանգարում են տեղի անհատական չափաբաժին ուզողները