Վարպետորեն ուզում եք խուսափել այն հարցից, որն այս ուղերձի մեջ արձանագրվել է. դուք պետք է նախաձեռնեիք