Էդ ծակերը միշտ էլ եղել են․ ավելի վատ ծակեր էլ են եղել