Անդրանիկ Քոչարյանը առեղծվածային տեղամասի հաշվարկին հայտնվում է ճիշտ ժամանակին