Գործի քննության ժամանակ կիրառվում են ճնշման մեխանիզմներ