25 դպրոցում արդեն ուսուցանում են թուրքերեն, ադրբեջաներեն, վրացերեն և պարսկերեն