Գագիկ Մելքոնյանն իր գրած տեքստը կարդում է դժվարությամբ, մատը դրած, որ տողերը չկորցնի