Մասնակցությունն է ցածր. Աբովյանի 29/23 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ