Նվազող հայրենիք, ավելացող խնդիրներ արձակուրդից առաջ