Տնտեսությունը ստիպված է վերանայել իր առաջնահերթությունները