Քրեական գործում առկա ապացույցները ավելի շատ վկայում են անզգուշությամբ տեղի ունեցող հանցագործություն