Բուժաշխատողներին տված խոստումները պետությունը չի կատարում