Պարսիկները հաշվի էին նստում Մոնթեի հետ. Մարտիրոս Ժամկոչյան