Հայաստանն առանց Արցախի երբեք տարածաշրջանային գործոն չի դառնա