Նպատակը շատ պարզ է՝ կասեցնել Հայաստանի կազմաքանդումը