Իմ հեռախոսի վրա էլ է այդ ծանուցումն եկել. Խաչատրյան