Դատախազը խոստովանում է, որ կալանքի հիմքը քաղաքական հայացքներն են