Թրքահպատակ երկոտանու պատճառով, ամբողջ իշխանությունն արդեն թաթախված է հանցագործության մեջ