Դուրս ենք գալու պայքարի, եթե նորից երկարաձգվի արտակարգ իրավիճակը

Դուրս ենք գալու պայքարի, եթե նորից երկարաձգվի արտակարգ իրավիճակը