Պատերազմը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ կնքվում է խաղաղության պամանագիր