Սրանք թրքահպատակ շներ են, պիտի գնան էս ծախված ոչխարները, որ Արցախը բացվի