Զինծառայողների ծնողները ներկայացնում են իրենց պահանջները