Մենք մերը կորցրել ենք, մտածում ենք ձեզ համար․ եթե չմտածեք, ավելի շատ ու գլուխներդ կախ եք ցավալու