Այսօր հաշվի չեն առնվում մարդու սոցիալ-տնտեսական պայմանները