Իշխանությունը իրենց համար բացառապես սեփական բարեկեցությունը լավացնելու համար է