Փակման հարց չի քննարկվում, ամեն ինչ կախված է կոնսուլտացիաների արդյունքներից