Խոշտանգման հետ կապված հարցերում, ապացուցման պարտականությունը շրջվում է