Լրագրողներին թույլ չեն տալիս լուսաբանել ԵՊՀ դեկանի ընտրությունը