Մեր քաղաքական դաշտում բոլորը տառապում են միայն իշխանատենչությամբ