Ոմանք տարածքներ են հանձնում, ոմանք` պաշտոններ. Հրապարակային շաբաթ