Նախագահ Խաչատուրյանը սխալներով ու մի կերպ է կարդում ելույթի տեքստը