«Զագառ» ընդունած Շիշ բռնողը մասնակցում է քվեարկությանը