Առողջապահության նախարարությունը նոր մեթոդներ է մշակում