Մեքենան հայտնվել է շինարարության համար նախատեսված փոսում