Եթե ոստիկանը հրաման է ստացել` իր ժողովրդին կոտրելու, դա իշխանությունների թուլությունից է