Պաշտոնյան հատուկ կուրս է անցել՝ Փաշինյանից քսուկ վերցնելու համար