Մեր փրկությունը ազգային գաղափարախոսության ուժերի և եկեղեցու միասնության մեջ է