Հունվարի 1-ից մինչև 2 տարեկան երեխայի նպաստը կավելանա՝ մինչև 34.000 դրամ