Արցախի Հանրապետության արևմտյան հատվածում ունենք վիրավոր