Չվերադարձված գերիների վրդովված ծնողները շարժվում են ՊՆ