Սրանք հուվն, որ մըզ պեն ասին, սրանք մըզանա պիտի դողդողան