Կենսունակ չի 29800 քառակուսի կիլոմետրը իբրև անկախ պետություն