Քաղաքական վերնախավը նորից զիջողական տրամադրվածություն ունի