Առաջ հարցերը Տիզբոնում էին լուծում, հիմա՝ Մոսկվայում