Սրճարանի տնօրինությունը հերքում է, բայց ծառերն անհետացել են