Շատ լավ եղավ, որ մերժվեցավ այդ առաջարկը. Մուրադ Փափազյան