Հայաստանը շատերը լքում են, իսկ մարդիկ, որ այստեղ են ուզում ապրել, անձնագիր ու ծննդական չունեն