Մեզ է ներկայացնում մեկը, որը պատրաստ է անգամ արտարգանդային քաղաքական հղիության